<address id="11xlx"></address> <form id="11xlx"></form>

<noframes id="11xlx"><listing id="11xlx"><listing id="11xlx"></listing></listing>

<address id="11xlx"></address>
<form id="11xlx"></form> <form id="11xlx"></form>

<form id="11xlx"></form>
    

Дежурная группа 63 МЭ, кл.руководитель Колбасенко О.П. 
Неделя: 1        ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ
            СУББОТА   18.09.21г.
┌────┬──┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│  │ │       Замена       │     По расписанию      │
│No │No├──────────────┬───┬───────────────┼──────────────┬───┬───────────────┤
│гр. │ур│  Предмет  │Ауд│ Преподаватель │  Предмет  │Ауд│ Преподаватель │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│14ТП│ 1│Математика  │ 32│Кураш Л.М.   │Биология   │ 34│Лепа В.Э.   │
│  │ 2│Бел.литература│ 41│Волкова Т.И.  │Бел.литература│ 47│Волкова Т.И.  │
│  │ 3│Физика    │ 56│Фурс А.Н.   │История Белару│ 64│Курсевич Г.В. │
│  │ │√       │  │        │Физ.культ.и зд│  │Горохов О.В.  │
│  │ │√       │  │        │Физ.культ.и зд│  │Суглоб И.Л.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│61ТМ│ 2│Математика  │ 32│Кураш Л.М.   │История Белару│ 64│Курсевич Г.В. │
│  │ │√       │  │        │Физ.культ.и зд│  │ТрофКутурга В.Ю│
│  │ │√       │  │        │Физ.культ.и зд│  │Горохов О.В.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│68МЭ│ 1│Физика    │ 56│Фурс А.Н.   │История Белару│ 64│Курсевич Г.В. │
│  │ │√       │  │        │Физ.культ.и зд│  │ТрофКутурга В.Ю│
│  │ │√       │  │        │Физ.культ.и зд│  │Суглоб И.Л.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│69МЭ│ 2│Доп.подготовка│ 40│Винник А.С.  │Биология   │ 34│Лепа В.Э.   │
│  │ 3│Бел.литература│ 41│Волкова Т.И.  │Бел.литература│ 47│Волкова Т.И.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 5ЛТ│ 2│Биология   │ 34│Лепа В.Э.   │История Белару│ 64│Курсевич Г.В. │
│  │ │√       │  │        │Физ.культ.и зд│  │ТрофКутурга В.Ю│
│  │ │√       │  │        │Физ.культ.и зд│  │Горохов О.В.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 6ЛТ│ 1│Бел.язык   │ 41│Волкова Т.И.  │История Белару│ 64│Курсевич Г.В. │
│  │ │√       │  │        │Физ.культ.и зд│  │ТрофКутурга В.Ю│
│  │ │√       │  │        │Физ.культ.и зд│  │Суглоб И.Л.  │
│  │ 2│История Белару│ 64│Курсевич Г.В. │Информатика  │ 70│Москалева Н.В. │
│  │ │√       │  │        │Информатика  │ 39│Колбасенко О.П.│
│  │ 3│Математика  │ 32│Кураш Л.М.   │√       │  │        │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 1ЭМ│ 2│Физика    │ 56│Фурс А.Н.   │Обществоведени│ 49│Винник А.С.  │
│  │ 3│История Белару│ 64│Курсевич Г.В. │История Белару│ 64│Курсевич Г.В. │
│  │ │√       │  │        │Физ.культ.и зд│  │Горохов О.В.  │
│  │ │√       │  │        │Физ.культ.и зд│  │Суглоб И.Л.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 5МТ│ 2│Урок снят   │  │        │Электротехника│ 67│Бусел Е.В.   │
│  │ 3│Урок снят   │  │        │ОСГН     │ 49│Винник А.С.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│59ТМ│ 1│ОСГН     │ 57│Винник А.С.  │ОСГН     │ 49│Винник А.С.  │
│  │ 2│Материал.и тех│ 57│Печерская М.А. │Материал.и тех│ 51│Печерская М.А. │
│  │ 3│Стандарт.и кач│ 57│Ковальчук Г.Л. │√       │  │        │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 3ЛТ│ 1│Защ.населения │ 25│Лепа В.Э.   │√       │  │        │
│  │ 2│Транпорт логис│ 25│Буловацкая Е.О.│Закуп.и пр.лог│ 25│Попкова Т.А.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 4ЛТ│ 1│Урок снят   │  │        │Стандарт.и сер│ 30│Ковальчук Г.Л. │
│  │ 2│Урок снят   │  │        │Транпорт логис│ 32│Буловацкая Е.О.│
│  │ 3│Урок снят   │  │        │Охрана труда │ 2│Мышко Т.А.   │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│12ТП│ 3│Основы права │ 40│Винник А.С.  │√       │  │        │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 4МТ│ 1│Урок снят   │  │        │Факульт.ФЗК  │  │Парамонов М.В. │
│  │ 2│Урок снят   │  │        │Технол.машинос│ 52│Ворса И.В.   │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│58ТМ│ 2│Инфор.технолог│ 39│Колбасенко О.П.│√       │  │        │
│  │ │Инфор.технолог│ 70│Москалева Н.В. │√       │  │        │
│  │ 3│Прогам обр.и н│ 58│Агеенко Е.И.  │√       │  │        │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│57ТМ│ 2│Физ.культ.и зд│  │Горохов О.В.  │Основы права │ 33│Сеничкина В.К. │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│64МЭ│ 1│Урок снят   │  │        │Эл.снабж.ПиГЗ │ 66│Матвеева О.Н. │
│  │ 2│Урок снят   │  │        │Эл.снабж.ПиГЗ │ 66│Матвеева О.Н. │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 2ЛТ│ 1│ВЭД      │ 47│Попкова Т.А.  │√       │  │        │
│  │ │√       │  │        │Ин.язык дел об│ 45│Соколовская И.Н│
│  │ 2│Маркетинг   │ 47│Сушкевич В.В. │Маркетинг   │ 31│Сушкевич В.В. │
│  │ 3│Урок снят   │  │        │Организ.и план│ 33│Сеничкина В.К. │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│11ТП│ 1│Физ.культ.и зд│  │Горохов О.В.  │Надежн.и диагн│ 51│Печерская М.А. │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│55ТМ│ 1│Автоматиз.пр.в│ 49│Печерская М.А. │√       │  │        │
│  │ 2│Ин.язык (проф)│ 45│Соколовская И.Н│Осн.менеджмент│ 30│Ковальчук Г.Л. │
│  │ │Ин.язык (проф)│ 50│Силкина В.В.  │√       │  │        │
│  │ 3│Нем.яз(проф.л)│ 24│Буловацкая Е.О.│Ин.язык (проф)│ 45│Соколовская И.Н│
│  │ │√       │  │        │Ин.язык (проф)│ 37│Силкина В.В.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│56ТМ│ 1│Ин.язык (проф)│ 45│Соколовская И.Н│Проект ТП обр.│ 52│Ворса И.В.   │
│  │ │Ин.язык (проф)│ 50│Силкина В.В.  │√       │  │        │
│  │ 2│Осн.менеджмент│ 30│Ковальчук Г.Л. │Ин.язык (проф)│ 45│Соколовская И.Н│
│  │ │√       │  │        │Ин.язык (проф)│ 37│Силкина В.В.  │
│  │ 3│Нем.яз(проф.л)│ 24│Буловацкая Е.О.│Осн.менеджмент│ 30│Ковальчук Г.Л. │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 3МТ│ 1│Урок снят   │  │        │Основы права │ 33│Сеничкина В.К. │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│62МЭ│ 1│Экономика орга│ 31│Сушкевич В.В. │Ин.язык (проф)│ 37│Силкина В.В.  │
│  │ │√       │  │        │Ин.язык (проф)│ 50│Дорош О.И.   │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│63МЭ│ 3│Эл.оборуд.с ПУ│ 65│Авчинникова В.В│√       │  │        │
└────┴──┴──────────────┴───┴───────────────┴──────────────┴───┴───────────────┘


       Зам. директора по УР_________________________________Уважаемые учащиеся и преподаватели обратите внимание на новое расписание с 17.09.2021 года

Группа 58 ТМ, смотреть расписание ежедневно в изменениях.


Неделя: 2        ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ
            ПОНЕДЕЛЬНИК 20.09.21г.
┌────┬──┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│  │ │       Замена       │     По расписанию      │
│No │No├──────────────┬───┬───────────────┼──────────────┬───┬───────────────┤
│гр. │ур│  Предмет  │Ауд│ Преподаватель │  Предмет  │Ауд│ Преподаватель │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│14ТП│ 1│Обществоведени│ 55│Винник А.С.  │Обществоведени│ 49│Винник А.С.  │
│  │ 3│Доп.подготовка│ 55│Винник А.С.  │Доп.подготовка│ 49│Винник А.С.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│61ТМ│ 2│Математика  │ 41│Кураш Л.М.   │Математика  │ 56│Кураш Л.М.   │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│68МЭ│ 2│Физика    │ 56│Фурс А.Н.   │Коррупция   │ 64│Шелепень Е.С. │
│  │ 4│Химия     │ 73│Рудаковская С.И│Физика    │ 56│Фурс А.Н.   │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│69МЭ│ 2│Иностр.язык  │ 50│Дорош О.И.   │Черчение   │ 2│Мышко Т.А.   │
│  │ │Иностр.язык  │ 37│Силкина В.В.  │√       │  │        │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 6ЛТ│ 1│Математика  │ 41│Кураш Л.М.   │Математика  │ 56│Кураш Л.М.   │
│  │ 3│Бел.литература│ 33│Волкова Т.И.  │Бел.литература│ 47│Волкова Т.И.  │
│  │ 4│Физика    │ 56│Фурс А.Н.   │Химия     │ 73│Рудаковская С.И│
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 1ЭМ│ 1│Физика    │ 56│Фурс А.Н.   │Коррупция   │ 64│Шелепень Е.С. │
│  │ 4│Бел.язык   │ 33│Волкова Т.И.  │Бел.язык   │ 47│Волкова Т.И.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 5МТ│ 2│ОСГН     │ 55│Винник А.С.  │ОСГН     │ 49│Винник А.С.  │
│  │ 3│Электротехника│ 64│Бусел Е.В.   │Электротехника│ 67│Бусел Е.В.   │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│59ТМ│ 1│Урок снят   │  │        │Инженерн.граф.│ 22│Шкуратенко В.И.│
│  │ │√       │  │        │Инженерн.граф.│ 24│Семенова О.П. │
│  │ 2│Бел.язык(пр.л)│ 57│Мисюченко Н.В. │Инженерн.граф.│ 22│Шкуратенко В.И.│
│  │ │√       │  │        │Инженерн.граф.│ 24│Семенова О.П. │
│  │ 3│Нормир.точн.и │ 57│Шумко Е.С.   │Нормир.точн.и │ 32│Шумко Е.С.   │
│  │ 4│Электр.с осн э│ 57│Бусел Е.В.   │Электр.с осн э│ 65│Бусел Е.В.   │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│60ТМ│ 4│Урок снят   │  │        │Инф.час/Кур.ча│ 31│Сушкевич В.В. │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│67МЭ│ 1│Осн.инж.граф. │ 22│Шкуратенко В.И.│√       │  │        │
│  │ │Осн.инж.граф. │ 24│Мышко Т.А.   │√       │  │        │
│  │ 2│Осн.инж.граф. │ 22│Шкуратенко В.И.│ТОЭ      │ 74│Коршунова А.В. │
│  │ │Осн.инж.граф. │ 24│Мышко Т.А.   │√       │  │        │
│  │ 4│ТОЭ      │ 51│Коршунова А.В. │√       │  │        │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 3ЛТ│ 1│Закуп.и пр.лог│ 25│Попкова Т.А.  │Охрана труда │ 2│Мышко Т.А.   │
│  │ 2│Психология и э│ 25│Ковальчук Г.Л. │Психология и э│ 30│Ковальчук Г.Л. │
│  │ 3│Транпорт логис│ 25│Буловацкая Е.О.│Транпорт логис│ 53│Буловацкая Е.О.│
│  │ 4│Логистика   │ 25│Буловацкая Е.О.│Логистика   │ 52│Буловацкая Е.О.│
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 4ЛТ│ 1│Психология и э│ 66│Ковальчук Г.Л. │Психология и э│ 30│Ковальчук Г.Л. │
│  │ 2│Транпорт логис│ 66│Буловацкая Е.О.│Основы права │ 33│Сеничкина В.К. │
│  │ 3│Об.хранилищ и │ 66│Попкова Т.А.  │Об.хранилищ и │ 25│Попкова Т.А.  │
│  │ 4│Логистика   │ 66│Попкова Т.А.  │Логистика   │ 25│Попкова Т.А.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│12ТП│ 2│Бел.язык(пр.л)│ 33│Волкова Т.И.  │Бел.язык(пр.л)│ 47│Волкова Т.И.  │
│  │ 4│Физ.культ.и зд│  │ТрофКутурга В.Ю│Охрана труда │ 2│Мышко Т.А.   │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 4МТ│ 1│Програм.и нал.│ 58│Агеенко Е.И.  │Технол.машинос│ 52│Ворса И.В.   │
│  │ 2│Электрон.техни│ 60│Кривошеенко И.А│Програм.и нал.│ 58│Агеенко Е.И.  │
│  │ 4│ОСГН     │ 55│Винник А.С.  │ОСГН     │ 49│Винник А.С.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│58ТМ│ 1│Физ.культ.и зд│  │ТрофКутурга В.Ю│√       │  │        │
│  │ 2│Мет.станки  │ 52│Алексеенко Л.А.│√       │  │        │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│57ТМ│ 1│Тех.оснастка │ 52│Потапенко Р.А. │Тех.оснастка │ 47│Потапенко Р.А. │
│  │ 3│Обр.матер и ин│ 55│Булат С.Т.   │Основы права │ 33│Сеничкина В.К. │
│  │ 4│Урок снят   │  │        │Инф.час/Кур.ча│ 40│Алейник Е.Н.  │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│64МЭ│ 2│Эл.снабж.ПиГЗ │ 67│Матвеева О.Н. │Эл.снабж.ПиГЗ │ 66│Матвеева О.Н. │
│  │ 3│Эл.снабж.ПиГЗ │ 67│Матвеева О.Н. │Эл.снабж.ПиГЗ │ 66│Матвеева О.Н. │
│  │ 4│Осн.эл.привода│ 65│Авчинникова В.В│Инф.час/Кур.ча│ 72│Балабуева И.А. │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 2ЛТ│ 2│ВЭД      │ 47│Попкова Т.А.  │ВЭД      │ 25│Попкова Т.А.  │
│  │ 4│Урок снят   │  │        │Осн.идеологии │ 33│Сеничкина В.К. │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│11ТП│ 1│Урок снят   │  │        │Прогам обр.и н│ 58│Агеенко Е.И.  │
│  │ 2│Надежн.и диагн│ 51│Печерская М.А. │Экономика орга│ 31│Сушкевич В.В. │
│  │ 3│Сист.упр.обору│ 74│Коршунова А.В. │Автоматиз.пр.в│ 51│Печерская М.А. │
│  │ 5│Сист.упр.обору│ 74│Коршунова А.В. │√       │  │        │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│55ТМ│ 2│Прогам обр.и н│ 49│Агеенко Е.И.  │Проект ТП обр.│ 55│Ворса И.В.   │
│  │ 3│Орг.маш.произв│ 49│Ковальчук Г.Л. │Орг.маш.произв│ 30│Ковальчук Г.Л. │
│  │ 4│Экономика орга│ 49│Сушкевич В.В. │√       │  │        │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│56ТМ│ 2│Экономика орга│ 31│Сушкевич В.В. │Ин.язык (проф)│ 45│Соколовская И.Н│
│  │ │√       │  │        │Ин.язык (проф)│ 37│Силкина В.В.  │
│  │ 3│Прогам обр.и н│ 58│Агеенко Е.И.  │Проект ТП обр.│ 52│Ворса И.В.   │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│ 3МТ│ 2│Сист.упр.обору│ 74│Коршунова А.В. │Гибкие произ.с│ 51│Печерская М.А. │
│  │ 3│Гибкие произ.с│ 51│Печерская М.А. │Сист.упр.обору│ 74│Коршунова А.В. │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│62МЭ│ 4│ТО и рем.эл.об│ 67│Матвеева О.Н. │ТО и рем.эл.об│ 66│Матвеева О.Н. │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│63МЭ│ 1│Экономика орга│ 31│Сушкевич В.В. │√       │  │        │
│  │ 4│Эл.оборуд.ПиГЗ│ 72│Балабуева И.А. │√       │  │        │
├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤
│23ТМ│ 1│Установ.заняти│ 30│Семенова О.П. │√       │  │        │
│  │ 2│Установ.заняти│ 30│Семенова О.П. │√       │  │        │
│  │ 3│Инженерн.граф.│ 22│Шкуратенко В.И.│√       │  │        │
│  │ 4│Инженерн.граф.│ 22│Шкуратенко В.И.│√       │  │        │
└────┴──┴──────────────┴───┴───────────────┴──────────────┴───┴───────────────┘
Дежурная группа 56 ТМ, кл. руководитель Соколовская И.Н.

       Зам. директора по УР_________________________________


       Зам. директора по УР_________________________________
    

  
  
  
  
  
  
  
  

日韩乱码人妻无码中文视频,欧洲日韩亚洲无线在码,欧美日韩无线码免费